czwartek, 15 kwietnia 2021

Sztuczna inteligencja i komputery kwantowe. Tandem idealny?

Sztuczna inteligencja to rewolucyjna technologia będąca jeszcze nadal na początkowym etapie rozwoju, której samo jednoznaczne zdefiniowanie bywa nawet dzisiaj trudne. Jej upowszechnienie zatacza jednak coraz szersze kręgi, a rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję możemy spotkać na każdym niemal kroku.

Inaczej jest z komputerami kwantowymi. Istnieją one w tej chwili głównie w formie pewnej idei, konceptu, a niekiedy prototypów, pozbawionych jednak właściwie praktycznej przydatności. Dlaczego więc zdecydowaliśmy się już teraz poruszyć ten temat?

niedziela, 7 marca 2021

Czym jest transhumanizm? Recenzja książki „Zabawy w Boga” Magdy Gacyk

Transhumanizm to ruch postulujący potrzebę wykorzystania zdobyczy nauki i techniki do pokonania ograniczeń i ulepszenia poziomu ludzkiej egzystencji. Jest on, przynajmniej na razie, dość luźno związany ze sztuczną inteligencją.

Przyczyna to stosunkowo wczesny etap rozwoju sztucznej inteligencji, o czym pisaliśmy na przykład w tym artykule. Warto jednak już teraz poznać obszary, w których sztuczna inteligencja może w przyszłości zyskać użyteczność. Jednym z nich są bez wątpienia najróżniejsze modyfikacje i ulepszenia ludzkiego ciała.

czwartek, 4 marca 2021

Czym jest uczenie maszynowe i głębokie uczenie?

Pojęcia uczenia maszynowego (ang. machine learning) oraz głębokiego uczenia (ang. deep learning) nierozerwalnie łączą się z pojęciem sztucznej inteligencji. O tym, czym jest sztuczna inteligencja pisaliśmy już w tym artykule. Tym razem postaramy się nieco bardziej uszczegółowić temat.

Mówiąc najbardziej ogólnie, techniki głębokiego uczenia zawierają się w technikach uczenia maszynowego, a te z kolei są podzbiorem sztucznej inteligencji jako takiej. Innymi słowy sztuczna inteligencja jest najszerszym pojęciem, a głębokie uczenie  najwęższym.

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Jakiej sztucznej inteligencji potrzebuje Twoja firma?

Niezwykle szybki, w ostatnich latach, rozwój sztucznej inteligencji zachęca do wdrażania rozwiązań opartych o tę technologię w wielu firmach. Warto jednak robić to rozsądnie. Pamiętajmy, że nawet najlepsza technologia nie w każdym przypadku i nie w każdej formie, przyczyni się do wzrostu wartości konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a czasami może nawet ją obniżyć.

Na czym może polegać ryzyko związane z wdrożeniem technologii, którą przecież w innych artykułach na naszym blogu, określamy mianem "rewolucyjnej"?

wtorek, 17 listopada 2020

Czy sztuczna inteligencja może dyskryminować?

Modne, ostatnio, stały się opinie, że sztuczna inteligencja może potencjalnie dyskryminować. Przede wszystkim ze względu na płeć, przynależność rasową lub orientację seksualną. Czy rzeczywiście jest to realne ryzyko? I czy warto pomyśleć o dodatkowych uregulowaniach prawnych? Rozważmy to krok po kroku.

W naszej analizie pominiemy całkowicie aspekt polityczny. Budzi on duże emocje, jednak politykę pozostawiamy politykom oraz mediom poruszającym takie kwestie i przeanalizujemy problem wyłącznie pod kątem merytorycznym.